Tonhöjdsmatchningsövningar för öronträning

Matchning av tonhöjd är kunskapen att kunna höra en not och sjunga den i samklang.

Ni kanske tänker: "Men jag vill inte lära mig att sjunga! Jag vill bara utveckla absolut gehör."

Saken är den att absolut gehör är inte bara i era öron. Vi vill att hela vår kropp ska vara involverad i läroprocessen. Det ultimata testet är hurvida ni lärt er något väl är om ni kan reproducera det med er kropp, i vårt fall - att sjunga en not. Så matchning av tonhöjd blir en viktig del av vårt äventyr i att utveckla absolut gehör.

På den här sidan presenterar vi en progression av de små stegen ni kan ta under er öronträning, så att ni kan lyckas öven om ni är absoluta nybörjare.

Vi kommer att börja med att hitta ert sångomfång och sedan fortsätta med tonmatchningsövningar med enskilda och till slut flera noter.

Hitta ert sångomfång

För att ta reda på ert sångomfång, gör följande:

 1. Öppna sidan med tränaren för absolut gehör.
 2. Om er webbläsare ber om tillåtelse att använda mikrofonen, klicka på "Tillåt".
 3. Under sektionen Inställningar för stämmare slå på alternativet "Visa stämmare".
 4. Sjung flera noter - några lägre och några högre - och skriv ner vilka era lägsta och högsta noter är. Målet här är att ni ska känna er bekväma med att sjunga dessa noter.

Idealt ska ert omfång vara minst en oktav, men oroa er inte om den är mindre än en oktav. Med lite träning så kan ni enkelt utöka den till en oktav eller till och med flera.

Justera inställningen Tonomfång för att öva gehör, så att den matchar ert sångomfång. Vi kommer att använda den för alla öronträningsövningar nedan.


Öva tonhöjdsmatchning med enskilda noter

Det första steget i vår övning för tonhöjdsmatchning är att lära hur man reproducerar enskilda noter. Med andra ord, du hör en not och sjunger den sedan. Ditt mål är att matcha tonhöjden för noten så nära som möjligt.

Det är en väldigt viktig övning för att utveckla absolut gehör. Den kommer att hjälpa er att förbättra ert tonminne.

Vi kommer att använda inställningarna från tidigare sektionen och justera dom enligt följande:

 1. Från inställningen Öva välj alternativet "1 enkel not".
 2. I sektionen Tillåtna noter välj vilka två noter som helst från ert sångomfång så att ni känner er bekväma med att sjunga.
 3. Från inställningen Svara med hjälp av välj alternativet "mikrofon".
 4. Från inställningen Aktivitet välj alternativet "prov". På det här sättet kan ni få nytta av alla fördelar med den inbyggda stämmare (se nedan).

Och låt oss ny dyka in i sektionen Inställningar för stämmare. Den låter er justera svårigheten för övningarna till er nivå och gör läroupplevelsen väldigt smidig.

Så här fungerar alla inställningar:

Visa stämmare

Om ni är nybörjare så vill ni så klart slå på denna inställning. Stämmaren kommer att ge viktig visuell återkoppling så att ni kan justera tonhöjden på er röst när ni sjunger.

Färgerna på stämmarens rörliga fält förklaras i följande tabell:

grön Du sjunger den rätta noten och dess tonhöjd är inom acceptabelt tonomfång.
gul Ni sjunger den rätta noten, men dess tonhöjd är utanför det acceptabla tonomfånget.
röd Ni sjunger fel not.

Inaktivera stämmaren under uppspelning av noter

Den ljudutrustning som ni använder kommer att påverka hur ni vill använda den här inställningen.

Om er mikrofon fångar ljudet från era högtalare så vill ni slå på denna inställning. Annars kommer er dator att identifiera noterna och svara åt er. :)

Om er mikrofon inte fångar ljuder från er ljuduppspelningsenhet så vill ni nog inte ha denna inställning påslagen. I detta fall så börja sjung i mikrofonen direkt när ni hör noten - stämmaren kommer att visa er vilken not ni sjunger. Ni kommer att höra referensnoten och er röst samtidigt.

Detta är användbart för nybörjare som inte än kan kontrollera sin röst och inte än har utveklat ett tonminne.

Om detta är fallet så finns det en viktig sak att komma ihåg:

Ni vill kunna höra er röst tydligt när ni sjunger.

Om ni knappt kan höra er själva på grund av brusreducerande hörlurar som ni har på er, så gör ni det er svårt för er hjärna att lära sig hur man sjunger rent.

Ni kan sjunga samtidigt med datorn om ni använder en av följande lösningar för ljudutrustning:

 1. era hörlurar blockerar inte externt ljud,
 2. era hörlurar blockerar externt ljud, men ni lyfter en lur för att kunna höra er egen röst,
 3. ni använder benledande hörlurar.

Minsta längd på noten för rätt svar

Den här inställningen ställer in en minimumtid under vilken ni bör kunna hålla en not inom acceptabelt tonomfång för att det ska accepteras som rätt svar.

Om ni är en nybörjare, sätt denna inställning till 0.4 eller 0.6 sekunder.

När ni lärt er att bättre kunna kontrollera er röst, öka detta värde till 0.8 eller 1 sekund, om ni vill.

Minsta längd på noten för felaktigt svar

Om ni håller en inkorrekt not för länge så kommer tränaren att bedöma att ni gjort ett mistag och ni kommer att se ett meddelande "Fel.".

Om ni är en nybörjare, sätt denna inställning till 1 sekund eller längre. På det sättet så kommer ni ha mer tid på er att korrigera er när ni sjunger, och det kommer att bli färre chanser att trigga fel svar-meddelandet.

Acceptabelt tonomfång för rätt svar

Denna inställning förklarar sig själv. När ni sjunger en not så kommer den endast att bli accepterad som ett rätt svar om dess ton är inom ett visst omfång som defineras av denna inställning

Om ni är en nybörjare, sätt den till något mellan ±25 och ±35 cent. Allt eftersom så kommer ni att vilja ha detta värde mellan ±10 och ±15 cent.

Beakta endast noter med rätt tonhöjd

Om ni är en nybörjare så kanske ni vill att tränaren ska ignorera falska noter. Vad betyder det?

Låt oss säga att värdet på inställningen Acceptabelt tonomfång för rätt svar är satt till "±15 cent". I detta fall så kommer en falsk not som är väldigt låg (till exempel, −30 cent) inte att trigga ett meddelande om varken rätt eller fel svar. Tränaren kommer endast att bedöma om en not är rätt eller fel ifall ni sjunger rena noter.


Öronträning: gå upp i nivå från nybörjare till mellanstadie

Nu när ni vet hur alla inställningar i den inbyggda stämmaren fungerar så kanske ni har några idéer om hur ni vill justera er öronträning till er nivå.

Kom ihåg att vi startade med endast 2 noter från ert sångomfång? Börja lägga till fler noter nu tills ni kan sjunga vilken av de 12 noterna från den kromatiska skalan som helst.

Innan ni börjar göra mer avancerade övningar som beskrivs nedan så bör ni kunna sjunga 20 slumpmässiga noter i rad vid 3 olika tillfällen med följande inställningar:

Visa stämmare av
Inaktivera stämmaren under uppspelning av noter
Acceptabelt tonomfång för rätt svar ±15 cent
Minsta längd på noten för rätt svar 0.8 sekunder
Minsta längd på noten för felaktigt svar 0.4 sekunder
Beakta endast noter med rätt tonhöjd av

Öronträning: utöka ert omfång

När ni är bekväma med att sjunga 20 slumpmässiga noter i rad inom ert sångomfång så kan ni påbörja utökningen av ert omfång för öronträning, till exempel, lägg till en not i toppen.

Ett annat sätt att expandera ert omfång är att lägga till en hel oktav, låt oss säga, längst ner. I detta fall så, när ni hör en not och den är för låg för er att sjunga, sjung den en oktav högre.

Med ett sådant tillvägagångsätt så kommer ni att behöva slå av alternativet Felaktig oktav ses som ett fel i sektionen Avancerade inställningar. På detta sätt så kommer noten ni sjunger att bli accepterad som ett korrekt svar.


Tonmatchningsövningar med flera noter som spelas melodiskt

När ni nått denna punkt så har ert tonminne för enskilda noter blivit ganska bra.

Nu är det dags att lära sig att reproducera två noter som spelas en efter den andra. Justera inställningarna i tränaren för absolut gehör enligt följande:

 1. Från inställningen Öva välj alternativet "2 vita tangenter". Och välj sedan musikala intervaller som ni vill öva på.
 2. Under sektionen Avancerade inställningar för inställningen För övningar med flera noter spelas noterna välj alternativet "melodiskt (en efter en)". Till att börja med så rekommenderar vi att ni övar med alternativet nedifrån upp, och sedan eventuellt med uppifrån ner och slumpmässigt.

När ni känner er bekväma med alla intervallerna från övningen 2 vita tangenter så börja med de andra 2-notsövningarna.

Träna till slut med 3- och 4-notsövningarna.


Tonmatchningsövningar med flera noter som spelas harmoniskt

Ett annat lager i er öronträningsövning är att kunna höra varje enskild not när noterna spelas samtidigt (harmoniskt).

Precis som ni gjorde i föregående sektion, börja med övningen 2 vita tangenter. Men denna gång gör följande:

 • Under sektionen Avancerade inställningar för inställningen För övningar med flera noter spelas noterna välj alternativet "harmoniskt (samtidigt)".

Lägg eventuellt till de andra 2-, 3- och 4-notersövningarna.