Absolut gehör genom öronträningsövningar

Den grundläggande idén bakom utvecklingen av absolut gehör är att var och en av de 12 kromatiska noterna har sin egen "smak", sin egen "färg", så att säga. Denna smak eller färg för t.ex. noten A är densamma i alla oktaver. Vi kan säga att de lägre noterna har "mörkare" smak/färg, de högre noterna är "ljusare".

Här är några övningar som du kan göra för att utveckla förmågan att känna dessa smaker/färger och så småningom utveckla absolut gehör:

Avslappnat lyssnande för två noter

Börja med 2 noter i 2 oktaver i vår tränare för absolut gehör. Vissa experter, till exempel David Lucas Burge, rekommenderar att du börjar med noterna F♯ och D♯. Smakerna/färgerna hos dessa noter är vanligtvis lättare att identifiera för ett otränat öra.

Du kan antingen klicka på noterna på det virtuella tangentbordet eller ställa in aktiviteten på "övning", välja de tillåtna noterna och låta programmet generera noterna slumpmässigt åt dig.

Kom ihåg alla tipsen för att utveckla absolut gehör. För att känna smaken/färgen på noten måste du lyssna djupt på ett avslappnat sätt.


Testa ditt sinne för absolut gehör med två noter

När du väl har vant dig vid dina 2 noter i 2 oktaver, låt oss se om du kan identifiera 20 noter i rad:

  1. Från inställningen Aktivitet välj alternativet "prov".
  2. Från inställningen Svara med hjälp av välj alternativet "virtuellt tangentbord".
  3. Klicka på knappen Börja.

Om du gör ett misstag, stanna upp, och lyssna ljupt på noten som spelades, och klicka på noten som du klickade på, och igen - lyssna djupt. Jämför noterna. Märk att sensationerna i din kropp som produceras av dessa två noter är olika.

Varje gång ni kan identifiera 20 noter i rad, fira! Hitta en sätt att tycka om dig själv - skapa starka positiva sensationer i din kropp. Det kommer att vara ditt sätt att belöna dig själv.


Öva med fler noter

Om ni kan lyckas identifiera 20 noter i rad, låt oss lägga till fler noter!

Det finns två sätt att fortsätta:

  1. Lägg till en annan not, till exempel, A. Nu kommer ni att öva med tre noter inom ert tonomfång.
  2. Alternativt så kan ni fortsätta att öva med era två noter, men utöka gehörsomfånget till 3 oktaver.

Om ni precis började öva med 3 till 4 olika noter så rekommenderar vi att ni gör följande:

  • Under sektionen Avancerade inställningar för inställningen Öva efter ett fel välj alternativet "sista noten + felaktiga noten".

Integrering av tonmatchningsövningar i er träning för absolut gehör

Kommer ni ihåg hur vi använde den inbyggda stämmaren i tonmatchningsövningarna? Ni kan använda stämmaren, även om ni svarar på frågorna med det virtuella tangentbordet.

  • Under sektionen Inställningar för stämmare slå på alternativet "Visa stämmare".

På så sätt kan du "fuska" i övningssyfte - om du inte kan gissa en not kan du sjunga den i mikrofonen. Om du övar på det här sättet rekommenderar vi starkt att du ägnar extra tid åt noter som du inte kan identifiera lätt.

Och även om ni kan identifiera alla noter rätt och enkelt så kan det vara en bra variation i er träning - att sjunga noten efter att ni hört den.


Träna på absolut gehör med ett musikaliskt instrument

Om du spelar ett musikinstrument kan du besvara frågorna med hjälp av ditt instrument.

  • Från inställningen Svara med hjälp av välj alternativet "mikrofon".

Börja med ljudet från ditt eget instrument. Om du till exempel spelar gitarr väljer du det virtuella instrumentet "gitarr".

När du är bekväm med att identifiera de noter som spelas på en gitarr kan du byta det virtuella instrumentet till exempelvis "piano" och besvara frågorna med hjälp av din gitarr. Den här övningen är särskilt användbar om du vill lära dig att spela efter gehör eller improvisera med andra musiker.